zhuojm

zhuojm

新世纪小学数学论坛 第 3643 号会员,加入于 2021-02-24 13:16:17 +08:00
10 G 0 S 10 B
zhuojm 的最新回复

白老师设计很有层次,从感知 1 厘米到表象 1 厘米,再到应用 1 厘米,让学生充分经历认识 1 厘米的过程,在活动中积累活动经验,很好的发展了学生的量感。

关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   71 人在线   最高记录 89   ·     选择语言  ·     选择编辑器
创意教育工作者们的社区
World is powered by education
VERSION: 2dee05c · 8ms · UTC 03:19 · PVG 11:19 · LAX 20:19 · JFK 23:19
♥ Do have faith in what you're doing.