liruirong

liruirong

🏢  实验一小 /
新世纪小学数学论坛 第 1213 号会员,加入于 2020-11-16 09:35:49 +08:00
9 G 99 S 95 B
liruirong 的最新回复

课前的问卷设计很用心,充分把握学生的学习起点和已有经验,为本节课的设计打下良好的基础。

激趣导入,动画的演示,激发学生的学习积极性,给学生时间考虑独立尝试,让学生能主动参与,体验学习过程,引导学生运用知识灵活解决生活中的问题。

关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   168 人在线   最高记录 168   ·     选择语言  ·     选择编辑器
创意教育工作者们的社区
World is powered by education
VERSION: 2c477f2 · 9ms · UTC 11:06 · PVG 19:06 · LAX 04:06 · JFK 07:06
♥ Do have faith in what you're doing.