qcx800120

qcx800120

新世纪小学数学论坛 第 3968 号会员,加入于 2021-03-10 17:27:04 +08:00
10 G 0 S 0 B
qcx800120 的最新回复

李老师从学生实际出发,模拟购物的活动,通过三个活动情境的创设,让学生充分经历了做数学的过程,积累了丰富的活动经验,培养了学生的自主学习能力。

关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   0 人在线   最高记录 89   ·     选择语言  ·     选择编辑器
创意教育工作者们的社区
World is powered by education
VERSION: 027737b · 8ms · UTC 07:19 · PVG 15:19 · LAX 00:19 · JFK 03:19
♥ Do have faith in what you're doing.