qcx800120 的最新回复

李老师从学生实际出发,模拟购物的活动,通过三个活动情境的创设,让学生充分经历了做数学的过程,积累了丰富的活动经验,培养了学生的自主学习能力。

关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   116 人在线   最高记录 116   ·     选择语言  ·     选择编辑器
创意教育工作者们的社区
World is powered by education
VERSION: · 9ms · UTC 20:28 · PVG 04:28 · LAX 13:28 · JFK 16:28
♥ Do have faith in what you're doing.