guolili

guolili

新世纪小学数学论坛 第 3820 号会员,加入于 2021-03-08 13:57:55 +08:00
10 G 0 S 10 B
guolili 的最新回复

通过 “看”、“听”、“说”、“想”、“做” 等一系列的视觉、听觉、触觉的感官活动,感知 “厘米” 这个长度单位的大小,有表象到本质,发展学生的 “量感”。

关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   45 人在线   最高记录 89   ·     选择语言  ·     选择编辑器
创意教育工作者们的社区
World is powered by education
VERSION: 2dee05c · 7ms · UTC 12:48 · PVG 20:48 · LAX 05:48 · JFK 08:48
♥ Do have faith in what you're doing.