clh

clh

新世纪小学数学论坛 第 4783 号会员,加入于 2021-03-27 16:55:59 +08:00
10 G 0 S 0 B
clh 的最新回复

在产生概念封闭图形的大小就是面积时,是否可以将语文书或数学书或身边的物体拓画下来,有利于学生更好的认识这一概念。 青小 曹莉花

关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   0 人在线   最高记录 89   ·     选择语言  ·     选择编辑器
创意教育工作者们的社区
World is powered by education
VERSION: 10d563c · 8ms · UTC 09:25 · PVG 17:25 · LAX 02:25 · JFK 05:25
♥ Do have faith in what you're doing.