zhan7889

zhan7889

新世纪小学数学论坛 第 6993 号会员,加入于 2021-04-15 10:12:40 +08:00
10 G 0 S 0 B
zhan7889 的最新回复

根据学生的心理发展水平设计教学过程,充分调动学生积极性。其实说到单位,每个学生都不陌生,但是能够恰到好处地理解运用单位就很难。学生通过操作与体验体会单位,更有利于培养学生的量感。

关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   0 人在线   最高记录 89   ·     选择语言  ·     选择编辑器
创意教育工作者们的社区
World is powered by education
VERSION: ccc6af3 · 10ms · UTC 17:34 · PVG 01:34 · LAX 10:34 · JFK 13:34
♥ Do have faith in what you're doing.