wang0502

wang0502

新世纪小学数学论坛 第 4777 号会员,加入于 2021-03-16 20:21:36 +08:00
10 G 0 S 0 B
wang0502 的最新回复

通过形式多样的教学活动量一量、比一比、找一找,调动学生各感官,让学生动手动脑,充分感知各长度单位,明确一分米、一毫米的概念。

关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   164 人在线   最高记录 164   ·     选择语言  ·     选择编辑器
创意教育工作者们的社区
World is powered by education
VERSION: 2c477f2 · 10ms · UTC 12:10 · PVG 20:10 · LAX 05:10 · JFK 08:10
♥ Do have faith in what you're doing.