jxl

jxl

新世纪小学数学论坛 第 5827 号会员,加入于 2021-04-07 21:28:38 +08:00
10 G 0 S 0 B
jxl 的最新回复

面积和周长是孩子们容易混淆的概念,潘老师在《什么是面积》一课深入浅的讲解,孩子们对这一内容有了更深入的认识

关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   0 人在线   最高记录 89   ·     选择语言  ·     选择编辑器
创意教育工作者们的社区
World is powered by education
VERSION: 10d563c · 8ms · UTC 07:43 · PVG 15:43 · LAX 00:43 · JFK 03:43
♥ Do have faith in what you're doing.