Wangna01

Wangna01

新世纪小学数学论坛 第 5538 号会员,加入于 2021-03-25 18:37:35 +08:00
10 G 0 S 0 B
Wangna01 的最新回复

贾老师在授课之前与不同版本的教材进行比较,了解各版本教材的编排体系,从而从不同的角度理解和把握教材内容,这一点非常值得学习!

关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   0 人在线   最高记录 89   ·     选择语言  ·     选择编辑器
创意教育工作者们的社区
World is powered by education
VERSION: 2de3f85 · 10ms · UTC 23:02 · PVG 07:02 · LAX 16:02 · JFK 19:02
♥ Do have faith in what you're doing.